Świadomość w coachingu

swiadomosc-w-coachingu

„Życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć”

Sokrates

Pojęcie świadomości

Pojęcie świadomości zawiera się w bardzo szerokim spektrum, z racji ogromnego obszaru interakcji człowieka kontemplującego byt własny – oraz świata, w którym egzystuje jako jednostka społeczna. Najogólniej mówiąc – jest ona sposobem postrzegania, rozumienia i odzwierciedlania rzeczywistości, ale też wiąże się z podjęciem właściwej – bądź nie – reakcji na tę wiedzę. Jest również pewną formą przytomności, pozwalającą na właściwy odbiór bodźców oraz odczuwania emocji.

Człowiek świadomy zdaje sobie sprawę z cech osobowości jakie posiada, w tym mocnych i słabych stron swojej natury, odczuwanych potrzeb, warunków zewnętrznych, z którymi wchodzi w najróżniejsze koneksje. Wszystko to przejawia się w samym – indywidualnym – pojmowaniu siebie i świata, a dalej – w podejmowanych konkretnych działaniach. Każda forma rozwoju osobistego wiąże się ściśle z systematycznym zdobywaniem informacji o sobie samym, zaś – ,,najwyższy poziom rozwoju psychicznego umożliwiający pojmowanie rzeczywistości – to mądrość” (dr Ewa Mukoid).

Nieświadomość z kolei, stanowi przeciwieństwo rozważanego stanu umysłu. Powoduje ona, że człowiek wegetuje w obszarze splotu przyczyn i skutków, których siłą napędową wydaje się przypadek.

Świadomość jako kompetencja coacha

Pojęcie świadomości w procesie coachingowym odgrywa ogromną – a można pokusić się o stwierdzenie, że kluczową rolę. To świadoma postawa coacha pozwala proces ten uskutecznić, a w większości przypadków leży u podstaw samorozwoju klienta. Coach, już z założenia zmuszony jest do pracy nad swoją świadomością oraz nieustannym poszerzaniem jej horyzontów, co pozwala mu zrozumieć rzeczywistość klienta, a także spojrzeć na nią z wielu istotnych perspektyw – oraz – prowadzić go w miejsce, w którym on sam zaczyna postrzegać życie w wyjątkowy, wielowymiarowy sposób. Budowanie świadomości w procesie coachingu wiąże się ze skutecznym poszukiwaniem przez klienta nieodkrytych dotąd pokładów rozumienia i interpretacji jego egzystencji, dzięki którym osiąganie celów staje się możliwe. Proces ten pozwala dotrzeć do sedna potrzeb klienta, oraz inspiruje go do zmian, które stają się rzeczywiste, dzięki chociażby rozjaśnieniu mentalnych płaszczyzn i obszarów, o których istnieniu nie miał on dotychczas pojęcia.

Samoświadomość coacha umożliwia mu także odpowiedni kontakt z emocjami i uczuciami klienta, co stanowi pewną trudność – zwłaszcza w przypadku mniej doświadczonych coachów. Chodzi nie tylko o to, aby właściwie przyjmować ten emocjonalny impuls, ale przede wszystkim, aby nie poddawać klienta ocenie – zwłaszcza negatywnej, jeśli nawet będzie on wyznawał inną hierarchię wartości niż nasza.

Budowanie i poszerzanie świadomości

Istotą rozbudowy świadomości jest odkrywanie, a następnie oswojenie oraz uporządkowanie tego, co dotąd tkwiło w nas jako nieznane, a jednak w mniejszym lub większym stopniu ( a inaczej – mniej lub bardziej świadomie) determinowało jakość naszego życia. Istnieje wiele technik i metod pozwalających na poszerzanie granic świadomości, a większość z nich opiera się na konieczności dogłębnego poznania siebie poprzez podejmowanie wielotorowego dialogu oraz kontemplacji własnej istoty rozumianej jako integralna część świata.

… Kim jestem? – Kim chciałbym być? – Kim się staję?

Wspomniany wyżej dialog posiada w tym wypadku nieprawdopodobną moc poznawczą. Dzięki niemu przejrzystości nabiera niekwestionowana dotąd wartość wyznawanych poglądów, wiary czy też przekonań, które przesądzały o naszych wyborach i działaniach. Przestają one przypominać nurt, który porywa nas bezwiednie, ubezwłasnowolniając i powodując, że płyniemy w nieznanym kierunku. Ich uświadomiony i wzmocniony fundament sprawia, że wyznawane przez nas wartości rosną w siłę. Zyskując wymiar świadomości, przyjmują rolę duchowego oraz mentalnego kompasu, z którym poruszamy się w życiu znacznie pewniej.

Moc tkwi także w treningu swojej wyobraźni, z którą nie tylko łatwiej podróżować w głąb siebie, ale która poprzez obrazową parafrazę rzeczywistości pozwala znacznie lepiej interpretować otaczający nas świat. Pomaga między innymi zrozumieć, jak ważną rolę w naszym życiu stanowi kwestia czasu. Dzięki temu najróżniejsze sytuacje, zdarzenia, a także problemy łatwiej jest poddać pewnego rodzaju czasowej filtracji. Pozwala także spojrzeć na nie z perspektywy całości – spoglądając na życie niejako z lotu ptaka.

Wyobraźmy sobie przez chwilę, że nasze życie jest witrażem… Wyjątkowym, postrzeganym jako całość – ale również w każdym, najmniejszym szczególe swej niebanalnej kompozycji. Zmieniającym jasność, natężenie i głębię barw, pod wpływem padających z zewnątrz promieni światła… Jakim wspaniałym artystą musi być jego twórca!

Ależ oczywiście. To Ty nim jesteś.

Autor artykułu:

[column size=”one-third”]


[/column][column size=”two-third” last=”true”]
Magdalena Seremak

Wielbicielka słowa przede wszystkim, w różnym ujęciu i różnej formie. Na co dzień – konsultant regionalny, szkoleniowiec, redaktor, autorka artykułów, blogerka, copywriter… Mama, żona oraz fascynatka rozwoju osobistego i coachingu. Próbuje nazwać i wyrazić to, co pozornie nie nazwane, a wyrażając rzeczywistość – sama poznaje świat…

[/column]

 

 

You may also like...