Wszystkie systemy hydrauliczne wymagają ochrony przed zanieczyszczeniami. Z czasem do układu hydraulicznego przedostaną się mikroorganizmy, cząsteczki ścierne, korozja, kurz, brud, woda, chemikalia i drobne kawałki metalu, a bez odpowiedniego hydraulicznego...